Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5419203 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  อิออน นาริตะ มอลล์  ดองกิโฮเตะ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5, 15-19 ตุลาคม 62 ราคา: 22,889.-
วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 8-12, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 22-26, 26-30, 27-31 ตุลาคม/ 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน/ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 23,889.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 25,889.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 26,889.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 24,889.-