Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ2819202 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  ศาลเจ้าโคมิตาเคะ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
30 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 14-18, 15-19 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
2-6, 3-7, 4-8, 8-12, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22, 20-24, 21-25, 24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
22-26, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
13-17 ตุลาคม 62 ราคา:- 25,999.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.-