JapanThai lion airJ2819192 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเคะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน อิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 30 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 20-24, 21-25, 22-26 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
19-23, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-
 วันเดินทาง:
10-14, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.- (รับ waiting list)