Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai Lion AirJ2819184 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ / ฟรีซิมการ์ด SIM Travel

สายการบิน THAI LION AIR 
วันเดินทาง: 
14-18, 15-19, 16-20, 27-31 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 12-16 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
11-15, 24-28 กันยายน 62 ราคา: 14,999.- 
วันเดินทาง: 
3-7 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-