Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5219182 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี พิธีชงชาญี่ปุ่น สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โตเกียว ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + FREE WIFI ON BUS 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป
 ราคา: 14,888.-