JapanjalJ2819181 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาเนดะ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ กระเช้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
4-8, 7-11 ธันวาคม 62 ราคา: 32,999.-