JapanjalJ2819171 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ โอไดบะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
11-15, 25-29 กันยายน 62 ราคา: 28,999.-