JapanjalJ5419168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ พระใหญ่ไดบุตสึ  โอวาคุดานิ  โอชิโนะ ฮัคไค  โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park  หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ  นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซากุสะ  ชินจุกุ  โอไดบะ Diver City  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น       

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 26-30 กันยายน 62 ราคา: 27,999.-