Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai lion airJ281943 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัง ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ ย่านฮาราจูกุ โอไดบะ อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 มีนาคม/ 28 มีนาคม-1 เมษายน/ 29 มีนาคม-2 เมษายน/ 31 มีนาคม-4 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13 เมษายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-