Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281933 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ชมซากุระ ณ อูเอโนะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิ คาจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
21-25 มีนาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม/ 28 มีนาคม-1 เมษายน/ 29 มีนาคม-2 เมษายน/ 30 มีนาคม-3 เมษายน/ 31 มีนาคม-4 เมษายน/ 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
27-31 มีนาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
1-5 เมษายน 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง: 
10-14, 14-18 เมษายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
12-16 เมษายน 62 ราคา: 35,999.-