Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai lion airJ281930 ทัวร์ญี่ปุ่น โอชิโนะฮัคไค โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
5-9 มกราคม 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
วันเดินทาง:
8-12, 9-13 มกราคม 62 ราคา: 20,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27-31 มกราคม/ 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
7-11 มกราคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 12-16, 15-19, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มกราคม/ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์/ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 24-28 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
5-9, 6-10, 7-11 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
15-19, 16-20 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 19-23 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 10-14, 11-15, 17-21, 18-22 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-