Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

Air Asia XJ2818272 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  หุบเขาโอวาคุดานิ  โอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ  ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ  อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) **อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 33,999.- (ปรับลดจาก 36,999.-)