Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418219 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่)  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิ  ชงชาแบบญี่ปุ่น  โอไดบะ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)  พิเศษ..แช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 19-23 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,888.- (ปรับลดจาก 14,998.-)
วันเดินทาง:
21-25 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,888.- (ปรับลดจาก 15,998.-)