Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanScootJ5418213 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด)  อิออน นาริตะ มอลล์ ตลาดปลาซึกิจิ  ศาลเจ้าเมจิ  ฮาราจูกุ  ชินจุกุ โอไดบะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

สายการบิน SCOOT
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 24,888.-