Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ5418154 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  โอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทุ่งลาเวนเดอร์  หรือโอชิโนะ ฮัคไค (ในกรณีที่ทุ่งลาเวนเดอร์ไม่บาน)  วัดอาซากุสะ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 24-28 สิงหาคม 61 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 18,888.-)  ค่าทิป 1,900 บาท/ ท่าน
วันเดินทาง:
26-30 สิงหาคม 61 ราคา: 14,888.- (ปรับลดจาก 17,888.-)   ค่าทิป 1,900 บาท/ ท่าน