Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281882 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี กระเช้าคาจิคาจิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
5-9 พฤษภาคม 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 22-26, 23-27, 24-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
26-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25, 22-26 มิถุนายน 61 ราคา: 23,999.-