Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281853 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โอวาคุดานิ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระ ณ อุเอโนะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
22-26 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง:
10-14 เมษายน 61 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
11-15, 13-17, 14-18 เมษายน 61 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง:
16-20 เมษายน 61 ราคา: 31,900.-
วันเดินทาง: 
18-22, 19-23, 21-25, 24-28, 25-29 เมษายน 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 28 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 ราคา: 30,900.-