Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanNok ScootJ2817213 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)   พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค อิออน โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
**เฉพาะราคาโปรโมชั่นเก็บค่าทิป 2,000 บาท/ ท่าน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:  ธันวาคม 60 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 23,999.-)  
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น