Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281803 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น+ แช่ออนเซน 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5, 22-26 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,955.- (ปรับลดจาก 27,900.-) 
วันเดินทาง:
3-7 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,955.- (ปรับลดจาก 26,900.-)
วันเดินทาง: 10-14, 13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ 61 
ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,955.- (ปรับลดจาก 28,900.-) 
วันเดินทาง: 
2-6, 8-12, 9-13, 21-25, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ 61
 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
16-20 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,900.-

วันเดินทาง:
1-5 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
3-7, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
9-13, 14-18, 15-19, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น