Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียวราคาถูก Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (สำหรับบางโปรแกรม) เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2817105 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หรือชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ตามฤดูกาล) ช้อปปิ้งชินจุกุ อิสระเต็มวันในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5 มิถุนายน 60 ราคา 21,900.- (ปรับลดจาก 24,900.-)
วันเดินทาง: 2-6, 6-10, 7-11, 8-12, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม / 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 60 ราคา 24,900.-

วันเดินทาง: 8-12, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30, 27-31 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 60 ราคา 25,900.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 16-20, 17-21, 18-22, 23-27, 24-28, 25-29 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 60 ราคา 25,900.-
วันเดินทาง: 11-15 สิงหาคม 60 ราคา 29,900.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 7-11, 13-17, 14-18 กันยายน 60 ราคา 23,900.-
วันเดินทาง: 20-24, 21-25, 22-26, 26-30 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 60 ราคา 24,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ231793 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุซ่า โอวาคุดานิ ออนเซ็น ชมชิบะซากุระ (เฉพาะเดือน พ.ค.) ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ ย่านใจกลางเมือง อิสระเต็มวันในโตเกียว (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ และสัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ** ONSEN!!!** + พัก 4 ดาว

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 8-12 มิถุนายน 60 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง: 5-9 มิถุนายน 60 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2317116 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุซ่า โอวาคุดานิ ออนเซ็น เฉพาะกลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ชมดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ ย่านใจกลางเมือง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่มีรถโค้ชให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระเดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ และสัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ** ONSEN!!!**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-26 มิถุนายน 60 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง: 26-30 มิถุนายน 60 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง: 11-15 กรกฎาคม 60 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 13-17 กรกฎาคม 60 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817106 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอไดบะ นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ชินจูกุ อิออน พลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + พักออนเซ็น 1 คืน/นาริตะ 2 คืน

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 8-12 กรกฎาคม 60 ราคา: 27,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanscootJ0517113 ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานฮาโก่เน่ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)+อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ำเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด+ Free wi fi on bus

สายการบิน Scoot Air
วันเดินทาง: 19-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง: 2-6 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 26,900.-

วันเดินทาง: 27 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 26,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517119 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกเคง่อน คินูกาว่าออนเซน คินูกาว่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด วัดอาซาคุสะ โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายภาพ) ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” นาริตะ Mother Farm ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ อิออนมอลล์ ฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) Free wifi on bus และผ่อนคลายกับการแช่ onsen + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 9-14 สิงหาคม 60 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281764 TOKYO นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอไดบะ นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ชินจูกุ อิออน กรุงเทพฯ **อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ**  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  พฤษภาคม 60 ราคา: 29,900.- (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281761 TOKYO นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ทุ่งดอกพิงค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจุกุ โตเกียว อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ **อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ** (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา: 21,900.- (ปรับลดจาก 28,900.-)  (รับเป็น waiting list)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น