Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ราคาถูก ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ Tokyo Tour เส้นทางยอดนิยม ของคนชอบช้อปปิ้ง แวะเที่ยวชิวๆที่ ภูเขาไฟฟูจิ ตามฤดูกาล พร้อมเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เที่ยวญี่ปุ่น Let's Go Tokyo

รายการทัวร์โตเกียว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanNok ScootJ2817213 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)   พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค อิออน โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 3-7 ธันวาคม 60 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 23,999.-)  
วันเดินทาง: 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธันวาคม 60
ราคา: 23,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanNok ScootJ281812 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค  อิออน โตเกียว  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะซัน  ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-6, 8-13, 13-18, 15-20 ธันวาคม 60 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 20-25 ธันวาคม 60 ราคา: 31,999.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817136 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) หรือ ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5 ธันวาคม 60 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง: 
2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19 ธันวาคม 60 ราคา: 29,900.-(ปรับราคาจาก 31,900 บาท)
วันเดินทาง: 
21-25, 22-26, 23-27 ธันวาคม 60 ราคา: 33,900.-(ปรับราคาจาก 36,900 บาท)
วันเดินทาง: 
27-31 ธันวาคม 60 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
 28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 43,900.-(ปรับราคาจาก 47,900 บาท)
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-3 มกราคม  61 ราคา: 45,900.-(ปรับราคาจาก 47,900 บาท)
วันเดินทาง: 
31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 39,900.-(ปรับราคาจาก 47,900 บาท)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanAir Asia XJ2817138 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร โอไดบะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างฯ อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 23,900.- (ปรับลดจาก 31,900.-)  
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ2817139 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างฯ อิออน จัสโก้ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19 ธันวาคม 60 ราคา: 30,900.- (ปรับลดจาก 33,900.-)  
วันเดินทาง: 2-6, 16-20 ธันวาคม 60
ราคา: 31,900.- (ปรับลดจาก 32,900.-)  
วันเดินทาง: 20-24 ธันวาคม 60
ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง:
21-25, 22-26 ธันวาคม 60 ราคา: 34,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-)  
วันเดินทาง:
 23-27 ธันวาคม 60 ราคา: 35,900.- (ปรับลดจาก 37,900.-)  
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม  61 ราคา: 43,900.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  

วันเดินทาง: 29 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 47,900.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 40,900.- (ปรับลดจาก 49,900.-)  
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanNok ScootJ2817168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ  โอชิโนะฮัคไค อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน (2 วัน) วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 22-27 ธันวาคม 60 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
 27 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 40,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanNok ScootJ2817169 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินดอนเมือง นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว กระเช้าคาจิคาจิ โอชิโนะฮัคไค อิออน อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน ปล่อยอิสระท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) วัดนาริตะซัน ชิซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) มื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์+แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 24-28 ธันวาคม 60 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
 26-30 ธันวาคม 60 ราคา: 33,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

่JapanThai AirwaysJ0517184 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ฮาเนดะ  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  KARUIZAWA PRINCE SKI RESORT คารุอิซาว่า  อุทยานลิงหิมะจิโกกุดานิ ปราสาทมัตสึโมโต้ นาวาเตะโดริ  มัตสึโมโต้   เจดีย์ชูเรโตะ  โอชิโนะฮัคไค  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  ยามานาชิ  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น / free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
8-13 ธันวาคม 60 ราคา: 45,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ0517185 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ฮาเนดะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท   อิซาว่า FUJI TEN SKI RESORT โอชิโนะ ฮัคไค  โตเกียว  วัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) โตเกียว  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ  “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”  ซาวาระ  ช้อปปิ้งเอออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ)  พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์" + แช่ออนเซ็น / free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
14-18 ธันวาคม 60 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281802 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  โอไดบะ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ อิออน พลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
10-14, 13-17, 17-21, 20-24, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
14-18, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 32,900.-

วันเดินทาง: 1-5 มีนาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง:
2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13 มีนาคม 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
6-10 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281803 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น กระเช้าคาจิคาจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น+ แช่ออนเซน 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 9-13, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 มกราคม/ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 มกราคม 61 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง:
3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
16-20, 17-21 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม/ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง:
3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
1-5 มีนาคม 61 ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanAir Asia XJ281804 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ วัดนาริตะ โอไดบะไร่สตรอเบอร์รี่ ช้อปปิ้งอิออน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น + ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 12-16, 17-21, 18-22, 19-23, 24-28, 25-29, 26-30 มกราคม/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,900.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 23-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง: 
28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 30,900.-

วันเดินทาง:
2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 15-19, 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
1-5 มีนาคม 61 ราคา: 30,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ051811 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นาริตะ  วนอุทยานฮาโกเน่  ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที  หุบเขาโอวาคุดานิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  ยามานาชิ   อิซาว่า  FUJI TEN SKI RESORT  โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ  ฮาราจูกุ  ไร่สตรอเบอร์รี่  เมืองเก่าซาวาระ  ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “โอนเซ็น" + บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
17-21 มกราคม 61 ราคา: 41,900.-
วันเดินทาง:
14-18 กุมภาพันธ์ / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 41,900.-
วันเดินทาง:
7-11, 15-19 มีนาคม 61 ราคา: 41,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanThai AirwaysJ2817161 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ลานสกี ฟูจิเท็น EARTH QUAKE MUSEUM โอชิโนะฮัคไค โอไดบะ วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าเมจิ ฮาราจูกุ ชินจูกุ เมืองเก่าซาวาระ วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 59,900.- (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น