Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โตเกียว ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบ 2 เมือง ใน 1 เดียว

รายการทัวร์โตเกียว-ทาคายาม่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanThai AirwaysJ051809 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”   อดีตจวนผู้ว่า ซันมาชิ ซูจิ  ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า)  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท  ยามานาชิ อิซาว่า  FUJI TEN SKI RESORT  โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ)  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซะกุซ่า  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ฮาราจูกุ  โอไดบะ  ฮาเนดะ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50% + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น" + "บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์"

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
15-20 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 43,900.-
วันเดินทาง:
8-13, 15-20 มีนาคม 61 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ051836 ทัวร์ญี่ปุ่น ซันมาชิ ซูจิ ทาคายาม่า จินยะ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมซากุระ) ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค นาโกย่า ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ นาโกย่า นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า (ชมซากุระ) สวนซึรุมะ (ชมซากุระ) วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ช้อปปิ้งสถานีนาโกย่า สนามบินเซนแทร์ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50% + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น" + "บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์"

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-2 เมษายน 61 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451846 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ  ไร่วาซาบิไดโอะ  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ ศาลเจ้ายาซากะ ย่านกิออง  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
3-8, 4-9 เมษายน 61 (วันจักรี) ราคา: 48,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanTGJ051837 ทัวร์ญี่ปุ่น  ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า จินยะ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) โอชิโนะฮัคไค นาโกย่า ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ นาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ ปราสาทนาโกย่า ช้อปปิ้งเอออน มอลล์  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50% + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น" + "บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์"

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
26 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 50,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451844 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เมืองนารา  วัดโทไดจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า  ปราสาททองคินคาคุจิ  ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ ศาลเจ้ายาซากะ ย่านกิออง  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  มดอกซากุระ ณ เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)  ย่านซันมาชิซูจิ  ไร่วาซาบิไดโอะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทเก่าทาคาโตะ  ไร่สตรอเบอรี่  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ (ชมวิว)   ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ล่องยาว 30นาที)  นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ย่านชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
10-16, 12-18 เมษายน 61 ราคา: 69,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451867 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  ไร่วาซาบิไดโอะ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ตลาดเช้าทาคายาม่า  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านนินจาอิงะ  อิออนพลาซ่า  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
15-20 เมษายน 61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
19-24 เมษายน 61 ราคา: 48,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451868 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) + ย่านซันมาชิซูจิ  แช่ออนเซ็น คามิโคจิ  ไร่วาซาบิไดโอะ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  ไร่สตรอเบอรี่  สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ  โอชิโนะ ฮัคไค  แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น 2 คืน!! + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 16-21, 18-23, 19-24, 20-25 เมษายน 61 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanThai AirwaysJ451864 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินฮาเนดะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  หรือ ชมทิวลิป สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ ไร่วาซาบิไดโอะ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  เมืองคานาซาว่า  มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ ตลาดโอมิโจอิจิบะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)  ย่านซันมาชิซูจิ  อิออนพลาซ่า สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
18-23 เมษายน 61 ราคา: 46,900.-
วันเดินทาง: 
16-21, 17-22, 25-30 เมษายน  61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
2-7, 8-13, 9-14, 10-15 พฤษภาคม 61 ราคา: 49,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

JapanThai AirwaysJ451865 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)  ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ไร่วาซาบิไดโอะ  สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านชินจูกุ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
2-7, 8-13, 9-14 พฤษภาคม 61 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
11-16 พฤษภาคม 61 ราคา: 48,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

๋JapanThai AirwaysJ451866 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)  ย่านซันมาชิซูจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  อิออนพลาซ่า ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ไร่วาซาบิไดโอะ  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค  ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น หุบเขาโอวาคุดานิ  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ย่านชินจูกุ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น + แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
25-30 พฤษภาคม 61 (วันวิสาขบูชา) ราคา: 46,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น