Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

๋JapanAir Asia XJ281886 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  พระพุทธรูปไดบุทสึ  วัดอาซากุสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอวาคุดานิ  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ พิ้งค์มอส  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  ปราสาททอง  ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-27 พฤษภาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 32,999.-