Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281832 ทัวร์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ราเม็ง พระพุทธรูปไ,,ดบุทสึ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ ลานสกี พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว แช่ออนเซ็นธรรมชาติ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า เกียวโต ปราสาททอง ชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 30,955.-) ค่าทิป 2,000 บาท