Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ281801 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ไร่สตรอเบอร์รี่  วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียว สกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ กระเช้าคาจิ คาจิ  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า  ชินไซบาชิ  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 37,900.-