Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ2817145 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ฟุชิมิ อินาริ ปราสาททอง นาโงย่า นาโกย่า สเตชั่น นาโงย่า ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) หรือ ลานสกี ฟูจิเทน พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-20 พฤศจิกายน 60 ราคา: 43,900.- (ปรับลดจาก 47,900.-)  
วันเดินทาง: 23-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60
ราคา: 47,900.-

วันเดินทาง: 1-6, 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 49,900.-
วันเดินทาง:
13-18 ธันวาคม 60 ราคา: 47,900.-

Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น