Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ2817144 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดอาซากุสะ  ผ่านชมโตเกียว สกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ  ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ  นาโกย่า  ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน นาโกย่า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-19 พฤศจิกายน 60 ราคา: 45,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น