๋JapanAir Asia XJ5419232 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  อาราชิยาม่า  สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิตาโนะ อิออน มอลล์ โซกิ ปาร์ค  หุบเขาโครังเค   ปราสาทอินุยามะ  โอซาก้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  นารา  นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  DUTY FREE   ตลาดคุโรมง  ชินไชบาชิ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,989.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 7-12, 8-13, 13-18, 14-19 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,989.-
วันเดินทาง:
15-20, 21-26 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,989.-