JapanAir Asia XJ5419231 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เกียวโต  สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิทาโน  อิออน มอลล์ วัดเรียวไกซัง  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  กิฟุ  นารา นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  Duty Free  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / เมนูขึ้นชื่อของทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 24,989.-
วันเดินทาง:
9-13, 12-16, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,989.-
วันเดินทาง: 
10-14, 11-15, 19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 27,989.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,989.-
วันเดินทาง: 
15-19, 20-24, 21-25, 22-26 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,989.-