Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2819219 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - ริงกุ เอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน)  (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 25-29 กันยายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง:
8-12, 15-19 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.- 
วันเดินทาง: 
4-8, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 22-26 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง:
12-16, 16-20, 19-23, 25-29, 26-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง:
13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม/ 29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.-