JapanAir Asia XJ2819212 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  ปราสาททอง  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  อิออน จัสโก้ วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นารา  วัดโทไดจิ   ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 17-21, 18-22, 26-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15,  12-16, 19-23, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.-