JapanjalJ2819172 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทนาโกย่า โอเอซิส 21 ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ ศาลเจ้าโอสึ คันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 
23-27 สิงหาคม 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62
ราคา: 30,999.-