Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5218256 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า เมืองอิเสะชิมะ ถนนโอฮาไรมาจิ หินแต่งงาน Meoto Iwa เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ชมโชว์ อามะซัง ดำน้ำ กะท่อมอามะซัง+ทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง ศาลเจ้าอิเสะ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน (ไม่มีรถบริการ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเทียว) ปราสาทนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ย่านช้อปปิ้งโอสุ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ!!! เมนู อาหารทะเลสดๆ ณ หมุ่บ้านชาวประมง

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-25 ธันวาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 26,888.-