Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ0518221 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ คันไซ  นารา วัดโทไดจิ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าเฮย์อัน  ช้อปปิ้งย่านกิออน  ชิงะ  เกียวโต  ปราสาทคินคาคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งอุเมดะ โอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อ ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ตลาดคุโรมง  ช้อปปิ้งเอออนมอลล์  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15 สิงหาคม 61 ราคา: 42,900.-