Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ4518208 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เมืองนารา  วัดโทไดจิ  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ย่านชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า  รถไฟสายโรแมนติก  ป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ  คามิโคจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)  ไร่วาซาบิไดโอะ  ภูเขาไฟฟูจิ  โอชิโนะ ฮัคไค ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)  ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  มหานครโตเกียว  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ย่านชินจูกุ  อิออนพลาซ่า สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น 2 คืน + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น!! / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
26 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 61 ราคา: 51,900.-(ปรับลดจาก 53,990 บาท)