Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818176 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า ศาลเจ้าคิบูเนะ นาโกย่าสเตชั่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง: 
13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 21-25, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง: 
20-24 ตุลาคม 61 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 13-17, 26-30 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19 พฤศจิกายน 61
ราคา: 27,999.-