Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า  อิออน จัสโก้ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 5-9, 6-10 กรกฎาคม 61 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-) 
วันเดินทาง: 4-8, 11-15, 12-16, 13-17 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-) 
วันเดินทาง: 18-22, 19-23, 20-24 กรกฎาคม 61
ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 28,999.-

วันเดินทาง: 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 22,888.-