Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ0518156 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”   ทาคายาม่า จินยะ   ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า  เกียวโต  วัดน้ำใสคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งเต็มวันตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล  นารา   วัดโทไดจิ  ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต แจ๊สดรีม  ช้อปปิ้งเอออน มอลล์  สนามบินเซนแทร์ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
26 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 40,900.-