Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ0517210 ทัวร์ญี่ปุ่น วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งโอสุ นากาชิม่า รีสอร์ท ช้อปปิ้ง มิตซุย  แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท นาบานะ โนะ ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” นากาฮาม่า เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งริงกุ เอาท์เล็ท เอออน มอลล์ สนามบินคันไซ  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % + Free wifi on bus / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 59,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น