Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2817209 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล วัดโทฟุคุจิ  ปราสาททอง  นั่งรถไฟสายโรแมนติค ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี  ศาลเจ้าคิบูเนะ ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 21-25 พฤศจิกายน 60 ราคา: 21,900.- (ปรับลดจาก 26,900.-)
วันเดินทาง: 23-27 พฤศจิกายน 60 ราคา: 23,900.- (ปรับลดจาก 26,900.-)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น