Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5217198 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคะคุจิ  หมู่บ้านนินจาอิงะ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ เอ็กซ์โปซิตี้  เมืองโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) FREE WIFI ON BUS

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์/ 29 มกราคม-2กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง: 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม/ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง: 
10-14 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 29,888.-
วันเดินทาง: 
27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-

วันเดินทาง: 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 8-12 มีนาคม 61 ราคา: 28,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 13-17, 15-19 มีนาคม 61 ราคา: 29,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น