Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทัวร์ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2818168 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า  อิออน จัสโก้ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-) 

วันเดินทาง:
4-8, 5-9, 6-10 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-) 
วันเดินทาง: 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 กรกฎาคม 61
ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 15-19, 16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน / 31 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 28,999.-

วันเดินทาง: 5-9, 6-10, 7-11, 12-16, 13-17, 14-18, 19-23, 20-24, 21-25, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 22,888.-
 

JapanTGJ0518134 ทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ นารา วัดโทไดจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าเฮย์อัน ช้อปปิ้งย่านกิออน ชิงะ เกียวโต ปราสาทคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งอุเมดะ โอซาก้า สะพานอะคาชิไคเคียว อุทยานแห่งชาติอะคาชิไคเคียว (ชมทุ่งดอกไม้) โกเบ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า ตลาดคุโรมง ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” +การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
20-24 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 39,900.-

JapanThai AirwaysJ0518156 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า) นาโกย่า  หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”   ทาคายาม่า จินยะ   ซันมาชิ ซูจิ  ทาคายาม่า  เกียวโต  วัดน้ำใสคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  โอซาก้า อิสระช้อปปิ้งเต็มวันตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล  นารา   วัดโทไดจิ  ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต แจ๊สดรีม  ช้อปปิ้งเอออน มอลล์  สนามบินเซนแทร์ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
25-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 40,900.-
วันเดินทาง: 
8-13 สิงหาคม 61 ราคา: 40,900.-
วันเดินทาง:
26 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 40,900.-
 

JapanTGJ4918152 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ ปราสาทอิกะ หมู่บ้านนินจาอิกะ นารา วัดโทไดจิ อาราชิยาม่า รถไฟโทร็อคโค สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคิโยมิสึ  ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เพิ่มเข้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ไม่มีรถบัสคอยอำนวยความสะดวก) ปราสาทโอซาก้า(ด้านนนอก) ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า สนามบินคันไซ   (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 14-18 พฤศจิกายน 61 ราคา: 44,900.-

JapanAir Asia XJ2818176 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ โอซาก้า ฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ นาโกย่า ศาลเจ้าคิบูเนะ นาโกย่าสเตชั่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง: 
13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 21-25, 23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง: 
20-24 ตุลาคม 61 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 13-17, 26-30 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19 พฤศจิกายน 61
ราคา: 27,999.-

JapanAir Asia XJ2818177 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ นาโกย่า  ฟูชิมิ อินาริ  ปราสาททอง  วัดโทฟุคุจิ  นาโกย่าสเตชั่น ศาลเจ้าโอสึคันนง  ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  อิออน จัสโก้  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
25-29 พฤศจิกายน 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
20-24 พฤศจิกายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
16-20, 17-21, 22-26, 23-27, 24-28 พฤศจิกายน 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง: 
21-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 28,999.-
 

JapanJapan AirlinesJ2818189 ทัวร์ญีปุ่น สนามบินนาโกย่า นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตซึโมโต้  ปราสาทมัตซึโมโต้  โทยาม่า  เส้นทางสายโรแมนติค  ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  นาโกย่า  ศาลเจ้าโอสึคันนง  โทคิพรีเมี่ยม เอาต์เล็ท พิเศษ!! แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 37,900.-
วันเดินทาง:
7-11, 13-17 พฤศจิกายน 61 ราคา: 39,900.-

JapanJapan AirlinesJ2818190 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า   เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  มัตซึโมโต้  ปราสาทมัตซึโมโต้ โทยาม่า  เส้นทางสายโรแมนติค  ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  นาโกย่า  ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู  โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 20-24 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 37,900.-

JapanJapan AirlinesJ2818191 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  นากาโน่ วัดเซ็นโกจิ  UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY (ลิงแช่ออนเซ็น)  ปราสาทมัตสึโมโต้ มัตซึโมโต้   ทะเลสาบสุวะ  ศาลเจ้าโอสึคันนง โทคิพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
4-8 ธันวาคม 61 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง:
8-12, 12-16, 19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 37,900.-

JapanAir Asia XJ2818178 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  โอซาก้า  ฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง:
1-5, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
8-12 ธันวาคม 61 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
25-29, 26-30 ธันวาคม 61 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 35,999.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-2 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม / 31 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 39,999.-