Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทัวร์ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2819185 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  นารา  วัดโทไดจิ  สวนกวาง  โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวันในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย เกียวโต  อาราชิยาม่า  ป่าไผ่  ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  โกเบ  ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์  โอซาก้า สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 4-8, 18-22 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-

JapanjalJ2819172 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทนาโกย่า โอเอซิส 21 ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ ศาลเจ้าโอสึ คันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
 26-30 กันยายน 62
ราคา: 30,999.-

JapanjalJ2819169 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน จัสโก้ นารา วัดโทไดจิ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
 25-29 กันยายน 62
ราคา: 26,999.-

JapanAir Asia XJ5419159 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ (โอซาก้า)  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ชินไชบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ นาเบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 4-8, 6-10 กันยายน 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 19,989.-)

วันเดินทาง: 2-6, 3-7 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 23,989.-)
วันเดินทาง: 16-20 ตุลาคม 62
ราคา: 22,889.- (ปรับลดจาก 23,989.-)
วันเดินทาง: 
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 23,989.-
วันเดินทาง: 
9-13, 10-14, 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 23,889.- (ปรับลดจาก 25,989.-)
วันเดินทาง: 
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 23,889.- (ปรับลดจาก 24,989.-)
 

JapanAir Asia XJ2819212 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  ปราสาททอง  เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น  ศาลเจ้าเฮอัน  อิออน จัสโก้ วัดเรียวไกซัง โยโกคุราจิ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นารา  วัดโทไดจิ   ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 17-21, 18-22, 26-30 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15,  12-16, 19-23, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.- 

JapanAir Asia XJ2819219 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง อิออน จัสโก้ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - ริงกุ เอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน)  (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 25-29 กันยายน 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง:
8-12, 15-19 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.- 
วันเดินทาง: 
4-8, 9-13, 16-20, 17-21, 18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15, 22-26 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง:
12-16, 16-20, 19-23, 25-29, 26-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง:
13-17, 14-18, 15-19, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม/ 29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.- 

JapanAir Asia XJ2819239 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  สวนอิวายาโด  วัดจัคโคอิน  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์ ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ  ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสึ  โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  โอซาก้า  ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับญี่ปุ่น

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
24-29 พฤศจิกายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง: 16-21, 23-28, 25-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
15-20, 20-25, 21-26 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,999.-

๋JapanJapan AirlinesJ2819201 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสึ  ปราสาทนาโกย่า  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
6-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
20-24 พฤศจิกายน 62 ราคา: 32,999.-

JapanAir Asia XJ5419231 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ เกียวโต  สะพานโทเคตสึ  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิทาโน  อิออน มอลล์ วัดเรียวไกซัง  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  กิฟุ  นารา นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  Duty Free  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / เมนูขึ้นชื่อของทาคายาม่า หมูย่างใบโฮบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 24,989.-
วันเดินทาง:
9-13, 12-16, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 24-28, 25-29 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,989.-
วันเดินทาง: 
10-14, 11-15, 19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 27,989.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 7-11, 8-12, 13-17, 14-18 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,989.-
วันเดินทาง: 
15-19, 20-24, 21-25, 22-26 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,989.-

JapanAir Asia XJ2819240 ทัวร์ญี่ปุ่น สวนอิวายาโด วัดจัคโคอิน เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 9-14 พฤศจิกายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง: 
5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 12-17, 13-18, 14-19, 19-24, 19-24, 22-27 พฤศจิกายน/ 26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม/ 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/ 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 25,999.- 

๋JapanAir Asia XJ5419232 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  อาราชิยาม่า  สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าคิตาโนะ อิออน มอลล์ โซกิ ปาร์ค  หุบเขาโครังเค   ปราสาทอินุยามะ  โอซาก้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  นารา  นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  DUTY FREE   ตลาดคุโรมง  ชินไชบาชิ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) เมนูนาเบะ บุฟเฟ่ต์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,989.-

วันเดินทาง: 1-6, 6-11, 7-12, 8-13, 13-18, 14-19 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,989.-
วันเดินทาง:
15-20, 21-26 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,989.-

JapanjalJ5419211 ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ อิออนมอลล์  ชิงะ ชมดอกโคเซีย ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ คานาซาว่า สเตชั่น ปราสาทคานาซาวะ สวนเค็นโรคุเอ็น  ตลาดปลาโอมิโจ DUTY FREE ดูใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) free!! miracle louge ที่สนามบิน +บุฟเฟ่ต์ นาเบะ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 
3-7, 9-13, 22-26, 23-27 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
10-14, 19-23 ตุลาคม 62
ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 15-19 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-

jalJ5419210 ทัวร์ญี่ปุ่น ทตโทริ เนินทรายทตโทริ พิพิทธภัณฑ์ทราย พิพิทธภัณฑ์โคนัน อิออนมอลล์ ปราสาทฮิเมจิ สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เกียวโตสเตชั่น โอซาก้า อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) นั่งรถราง ศาลเจ้าสุมิโยชิ ตลาดคุโรมง DUTY FREE ชินไชบาชิ รินกุ เอ้าท์เลต (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ + free!! miracle lounge ที่สนามบิน

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
2-7, 4-9, 24-29, 25-30, 26-31 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง: 
8-13 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 
2-7, 6-11, 10-15 พฤศจิกายน 62 ราคา: 31,999.-

JapanThai AirwaysJ4519258 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค   เมืองโอบาระ  ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK  เมืองโกเบ  โกเบ ฮาเบอร์แลนด์  ปราสาททองคินคาคุจิ  เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว  ย่านกิออง  ย่านสถานีคาวารามาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า  มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต  อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
15-20 พฤศจิกายน 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
20-25, 22-27 พฤศจิกายน 62 ราคา: 40,900.-

JapanThai AirwaysJ5419222 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  เกียวโตสเตชั่น  เมืองชิงะ ชมสวนดอกโคเซีย  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ   อิออนมอลล์  กิฟุ  นารา  นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  DUTY FREE  ชินไชบาชิ  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  นั่งรถราง Hankai Tramway  ศาลเจ้าสุมิโยชิ  ริงคุเอาท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ นาเบะ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / น้ำหนักกระเป๋า 30 กก / ที่พักระดับ 3-4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
1-5, 13-17 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 38,900.-
วันเดินทาง:
4-8, 6-10 ธันวาคม 62 ราคา: 39,900.-

JapanAir Asia XJ2819241 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน ลานกิจกรรมหิมะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 17-21 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
4-8, 5-9, 7-11, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25 ธันวาคม 62 ราคา: 27,999.- 

JapanAir Asia XJ2819242 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) ปล่อยอิสระ เดินทางท่องเที่ยวเองตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยสามารถขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์ชาบูหมู น้ำซุปต้นตำรับ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง: 
3-7 ธันวาคม 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
 10-14, 17-21 ธันวาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
 11-15, 12-16, 18-22 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.- 
วันเดินทาง: 
13-17 ธันวาคม 62 ราคา: 27,999.- 
วันเดินทาง: 
27-31 ธันวาคม 62 ราคา: 33,999.- 
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม-1 มกราคม/ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 35,999.- 

JapanAir Asia XJ5419246 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ  วัดน้ำใส  อิออน มอลล์ ลานสกี WASHIGATAKE  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน จัสโก้  ปราสาทโอซาก้า  DUTY FREE  ชินไซบาชิ  ริงกุเอาท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุเฟเฟ่ต์นาเบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
15-19 ธันวาคม 62 ราคา: 24,899.-
วันเดินทาง:
1-5, 3-7, 8-12, 9-13, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23 ธันวาคม 62 ราคา: 26,899.-
วันเดินทาง:
4-8, 5-9, 6-10 ธันวาคม 62 ราคา: 27,899.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 37,899.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 38,899.-

JapanJapan AirlinesJ2819200 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  นากาโน่ ลานกิจกรรมหิมะ ฮากุบะสกี  UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY  ปราสาทมัตสึโมโต้ ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  มิตซุย เอ้าท์เล็ต  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
4-8 ธันวาคม 62 ราคา: 32,999.-
วันเดินทาง:
11-15 ธันวาคม 62 ราคา: 30,999.-

วันเดินทาง:
8-12 มกราคม 63 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
22-26 มกราคม 63 ราคา: 31,999.-

วันเดินทาง:
5-9, 19-23 กุมภาพันธ์ 63 ราคา: 31,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 18-22 มีนาคม 63 ราคา: 31,999.-

JapanJapan AirlinesJ5419251 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ทาคายาม่า  ชิราคาวาโกะ  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์  นากาโน่ ลานสกี WASHIGATAKE  ชมลิงแช่ออนเซ็น  วัดเซนโคจิ  อิออน จัสโก้  กิฟุ  โอสึคันคง  ถนนโอสึคันนง  ปราสาทอินุยามะ  ถนนซากาเอะ  ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” / ฟรี! บริการ miracle lounge ที่สนามบิน

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
7-11, 11-15, 12-16, 18-22, 20-24 ธันวาคม 62 ราคา: 32,899.-
วันเดินทาง:
4-8, 6-10 ธันวาคม 62 ราคา: 34,899.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 62 ราคา: 43,899.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 63 ราคา: 46,899.-

JapanJapan AirlinesJ5419252 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ  วัดคินคาคุจิ  อิออน มอลล์  กิฟุ ลานสกี WASHIGATAKE  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  กุโจ นารา  นารา ปาร์ค  วัดโทไดจิ  DUTY FREE  ช็อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า  สถานีแมวเหมียว  เจ้าแม่กวนอิมพันมือ  Porto Europa  ตลาดปลาคุโรชิโอ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” + บุเฟเฟ่ต์นาเบะ / แช่ออนเซ็น / ฟรี! บริการ miracle lounge ที่สนามบิน

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
13-18 ธันวาคม 62 ราคา: 31,899.-
วันเดินทาง:
11-16, 12-17, 18-23, 19-24 ธันวาคม 62 ราคา: 33,899.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-4 มกราคม 63 ราคา: 47,899.-

JapanJ4519249 ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ ปราสาทมัตสึโมโต้ สกี รีสอร์ท (ลานสกี) นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ มหานครโตเกียว ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ + แอปเปิ้ล ท่านละ 1 แพ็ค + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 5-10 ธันวาคม 62 ราคา: 45,900.-
วันเดินทาง: 
18-23, 20-25 ธันวาคม 62 ราคา: 43,900.-