Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์โอซาก้าราคาถูก ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ แบบเจาะลึก Kansai (แถบคันไซ) Osaka Tour Takayama Tour แวะเที่ยวเมืองใกล้เคียง เกียวโต นารา สวนสนุก Universal Studio Japan และเส้นทางสายมรดกโลก ทัวร์ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวโอซาก้า Let's Go Osaka

รายการทัวร์โอซาก้า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

JapanAir Asia XJ2819166 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคิโยมิสึ  วัดคินคะคุจิ  อิออน จัสโก้ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย นารา  วัดโทไดจิ  ตลาดคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 22-26 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
12-16, 19-23 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-7 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 20-24 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 18-22 กันยายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
11-15 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
 

๋JapanAir Asia XJ281983 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตซึโมโต้ เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) อิออน มอลล์ นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 
22-26, 24-28 พฤษภาคม/ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 27,999.-

shirakawagojalJ281948 ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายโรแมนติค กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสุ นาโกย่า มิตซุยเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  พิเศษ !! เต็ม อิ่มบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างยากินิคุ + แช่ออนเซ็น

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 15-19, 22-26 พฤษภาคม/ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน/ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 39,999.-

JapanAir Asia XJ2819107 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  ฟูชิมิ อินาริ  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคินคาคุจิ  นาโกย่า สเตชั่น ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ  อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อิ่มไม่อั้น บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 14-18 มิถุนายน 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
21-25 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 13-17, 17-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 25,999.-

วันเดินทาง: 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 20-24 กันยายน 62 ราคา: 23,999.-
 

JapanJapan AirlinesJ5419108 ทัววร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ทาคายาม่า  ถนนคนเดินซันโนมาชิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  มัตสึโมโต้  อิออนมอลล์  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  กิโจ  กิฟุ  นาโกย่า  ปราสาทนาโกย่า  วัดโอสึคันนง  Dream Jazz Outlet (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) เมนูท้องถิ่นขึ้นชื่อ หมูย่างใบมิโสะ + อาบน้ำแร่ออนเซ็น

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
16-20, 23-27 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 32,999.- (ปรับลดจาก 35,999.-)

JapanAir Asia XJ541991 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ทาคายาม่า  ถนนคนเดินซันโนมาชิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  มัตสึโมโต้   อิออน มอลล์  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  กิฟุ  นาโกย่า  ปราสาทอินุยามะ  วัดโอสึคันนง  Dream Jazz Outlet   สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชิมเมนูท้องถิ่นขึ้นชื่อ หมูย่างใบมิโสะ   

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 12-16, 22-26 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 26,999.- (ปรับลดจาก 28,999.-)    
วันเดินทาง: 17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)     

วันเดินทาง:
23-27 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-)    
วันเดินทาง: 9-13, 16-20, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 27,999.-)  
                                                                                                          

JapanAir Asia XJ5219110 ทัวร์ญี่ปุ่น  เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ นาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะ  ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองอิงะ ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,888.-
วันเดินทาง: 
20-24 พฤษภาคม 62 ราคา: 23,888.-

JapanAir Asia XJ5219118 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองคานาซาว่า คานาซาว่า เฮียคคุบังไก สวนเค็นโรคุเอ็น ตลาดโอมิโช สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) Free wifi on bus 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 27,888.-
วันเดินทาง:
 19-23 พฤษภาคม 62 ราคา: 28,888.-

JapanAir Asia XJ5419159 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ (โอซาก้า)  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย  ปราสาทโอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ชินไชบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ นาเบะ

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
7-11, 12-16, 14-18, 19-23, 21-25, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,989.-

วันเดินทาง:
 5-9, 19-23 กรกฎาคม 62 ราคา: 19,989.-
วันเดินทาง:
 12-16, 15-19 กรกฎาคม 62 ราคา: 20,989.-
วันเดินทาง: 
13-17, 14-18 กรกฎาคม 62 ราคา: 21,989.-
วันเดินทาง: 
25-29, 26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,989.-

วันเดินทาง: 8-12, 9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 22,989.-
วันเดินทาง: 
23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 20,989.-

วันเดินทาง: 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22, 20-24, 25-29 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 19,989.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 12-16, 16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 23,989.-
วันเดินทาง: 
9-13, 10-14, 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 25,989.-
วันเดินทาง: 
17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 24,989.-
 

JapanAir Asia XJ281939 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า  เกียวโต  สะพานโทเกทสึเคียว  สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  วัดคินคาคุจิ   ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นาโกย่า  ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   อิออน จัสโก้  กิฟุ โอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  มีนาคม 62 ราคา: 27,999.- (เต็มกรุ๊ป)
 

JapanThai AirwaysJ0519151 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ  ปราสาทวาคายาม่า  ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า)  สถานีแมวเหมียว  ชิราฮามะ  จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ  ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ  หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์)  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า  อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ"  ตลาดคุโรมง  ช้อปปิ้ง ริงคุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง:
20-24 มิถุนายน 62 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง:
13-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 39,900.- 
วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 42,900.- 

JapanThai Lion AirJ5419158 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ช้องปิ้ง ซากาเอะ เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ปราสาททอง  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออน มอลล์  อิสระเต็มวัน ในเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย ปราสาทนาโกย่า  DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท  สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ นาเบะ   

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 21-24 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)
                                    

JapanThai Lion AirJ541990 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาโกย่า  ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  มัตสึโมโต้  อิออนมอลล์  สายอัลไพน์ทาเทยาม่า  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  กิฟุ   ปราสาทนาโกย่า  DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท  สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) ชิมเมนูท้องถิ่นขึ้นชื่อ หมูย่างใบมิโสะ

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
22-25 เมษายน 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 24,999.- (ปรับลดจาก 26,999.-)
 

JapanAir Asia XJ541953 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ชมซากุระเมืองเกียวโต  นากาโน่  ปราสาท TAKATO  ทาคายาม่า   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เทศกาลดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ นารา  นารา ปาร์ค  ภูเขาโยชิโนะ  ชินไชบาชิ  ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินโอซาก้า (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ !!  เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !!

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 32,999.-