Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

okinawapeach airJ5318144 ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ช็อปปิ้งชินโตชิน เจ้านามิโนอูเอะ ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) หน้าผามันซาโมะ การ นั่งเรือท้องกระจก จูราอุมิอควาเรียม อเมริกันวิลเลจ อิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถบัส ไม่มีไกด์ (แต่ให้ไกด์แนะนำการเดินทางได้) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน PEACH AIR
วันเดินทาง:
23-26 สิงหาคม 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
6-9, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 20,900.-
วันเดินทาง:
13-16 กันยายน 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
4-7 ตุลาคม 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 20,900.-