Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

okinawapeach airJ5317203 ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน) หน้าผามันซาโมะ การ นั่งเรือท้องกระจก จูราอุมิอควาเรียม อเมริกันวิลเลจ อิสระตามอัธยาศัย ไม่มีรถบริการ ไม่มีไกด์นำเที่ยว (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ***ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ*** 

สายการบิน PEACH AIR
วันเดินทาง:
11-14, 18-21 มกราคม 61 ราคา 20,900.- 
วันเดินทาง:
1-4, 22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา 21,900.- 
วันเดินทาง: 1-4 มีนาคม 61 ราคา 20,900.- 
วันเดินทาง:
 8-11, 15-18 มีนาคม 61 ราคา 21,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น