JapanThai AirwaysJ0519230 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนได  วัดชูซนจิ  วัดโมสึจิ  ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมัตสึชิมะ เซนได  ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ  หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ  นิกโก้  ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ  สะพานชินเคียว (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) คินูกาว่า  น้ำตกริวซู (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  วาดหน้าตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  โตเกียว  ช้อปปิ้งชินจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ  ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ  ช้อปปิ้งฮาราจูกุ  ช้อปปิ้งมิตซุตเอาท์เล็ท คิซาราสึ  สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันดินทาง:
14-19 พฤศจิกายน 62 ราคา: 41,900.- (ปรัลบลดจาก 43,900.-)