Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanTGJ5419225 ทัวร์ญี่ปุ่น สะพานแขวนมิชิมะ กระเช้าคาจิ คาจิ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ โอไดบะ นอนโตเกียว1 คืน นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ อิออน นาริตะมอลล์ นาริตะ วัดนาริตะ Shisui Outlet (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
16-20 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 38,900.-
วันเดินทาง:
1-5, 6-10 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 36,900.-
วันเดินทาง:
4-8, 6-10  ธันวาคม 62 ราคา: 39,900.-