JapanjalJ5419209 ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ ทะเลสาบซูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน สะพานแดงชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ อิออน นาริตะมอลล์ นาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ดูใบไม้เปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ชินจุกุ สนามบินฮาเนดะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +free!! miracle louge ที่สนามบิน

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง: 13-17, 20-24 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-