JapanAir Asia XJ2819191 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ลานกิจกรรมหิมะ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนซาไกมาชิ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร อุทยานโมอาย พระอะตะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลา ซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู + ขาปูยักษ์ 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:  21-25, 22-26, 23-27, 26-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง:
 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 27,999.- 

วันเดินทาง:
4-8, 13-17, 14-18 ธันวาคม 62 ราคา: 28,999.- 
วันเดินทาง: 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27 ธันวาคม 62 ราคา: 30,999.- 
วันเดินทาง:
24-28 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.- 
วันเดินทาง:
25-29, 26-30 ธันวาคม 62 ราคา: 35,999.- 
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม/ 28 ธันวาคม-1 มกราคม/ 29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 38,999.- 
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-3 มกราคม/ 31 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 36,999.-