Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2818271 ทัวร์ญี่ปุ่น  โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ลานกิจกรรมหิมะ โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ อิออน ซัปโปโร  อุทยานโมอาย ขอพรพระอะตามะ ไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ดิวตี้ฟรี มิตซุย เอ้าท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.- (เต็มทุกกรุ๊ป)