Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ5418162 ทัวร์ญี่ปุ่น เมืองฮอกไกโด (ชิโตเสะ)  เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ  เมืองโอตารุ  คลองโอตารุ  ถนนคนเดิน  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ร้าน Duty Free  เมืองซัปโปโร  เมืองฟูราโน  ฟาร์มโทมิตะ  เมืองบิเอะ  สวนดอกไม้ชิกิไชโนะโอกะ  บ่อน้ำสีฟ้า  Patchwork Road   เมืองอาซิฮิกาว่า  เมืองซัปโปโร  มิตซุย เอาท์เล็ท  พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  ทำเนียบรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกาซัปโปโร  ย่านเก่าทานุกิโคจิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ)    

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 18-23 มิถุนายน 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 25,988.- (ปรับลดจาก 29,998.-)