Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า


J5418143 ทัวร์ญี่ปุ่น
โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนคนเดินคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ห้างอิออน เมืองซัปโปโร เมืองฟูราโน ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิตะ เมืองฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร ย่านเก่า ทานุกิโคจิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ไม่มีรถบัส บริการ !! เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ  อาหารทะเลนานาชนิด !! (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 7-11 กรกฎาคม 61 ราคา: 28,888.- (ปรับลดจาก 35,900.-)
วันเดินทาง:
 14-18 กรกฎาคม 61 ราคา: 28,888.- (ปรับลดจาก 36,900.-)

วันเดินทาง: 4-8, 18-22, 25-29 สิงหาคม 61 ราคา: 32,900.-
วันเดินทาง: 11-15 สิงหาคม 61 ราคา: 36,900.-